خانه / کسب و کار / نکته های مهم در زمینه روابط عمومی

نکته های مهم در زمینه روابط عمومی

همه ما با عبارت روابط عمومی آشنا هستیم؛ اما احتمالا از اهمیت آن در تمامی حوزه های زندگی خود آگاه هستیم… اهمیت روابط عمومی در دنیای تجارت و بیزینس نیز بیش از این حرف هاست. در بخش مقالات برتر امروز می خواهیم برخی نکته های مهم در زمینه روابط عمومی را برای شما بازگو کنیم.

پنج وظیفه اصلی مدیریت عبارتند از: برنامه‌ریزی، سازماندهی، به کارگیری نیروی انسانی، رهبری و نظارت در میان همه وظایف مدیریت، از جمله راه انداختن روابط عمومی، برنامه‌ریزی فعالیت‌های بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت از زمره بنیادی‌ترین وظیفه واحدهای روابط عمومی است. برنامه‌ریزی میان جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم به آن جا برویم پلی می‌سازد. برنامه‌ریزی حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و ما را از انچه که اکنون هستیم به آنچه که می‌خواهیم باشیم هدایت می‌کند.

روابط عمومی اکنون از مرحله روزمرگی، انفعالی، انجام فعالیت‌های خدماتی صرف، بی‌هدفی، اقدامات مقطعی و موردی گذشته و به مرحله تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و برنامه‌های عملیاتی درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت صحیح و هدفمند و دارای منطق و حجت صحیح پا نهاده است. برنامه‌ریزی فعالیت‌های روابط عمومی به عهده روابط عمومی و همکارانش و احیاناً یاری گرفتن از مشاوران خارجی از دایره می‌باشد. برنامه‌ای که برای کار از سوی مدیر روابط عمومی و کارشناسانش تهیه و تنظیم می‌شود از بطن برنامه‌های راهبردی و بلندمدت تمشیت که از سوی مدیریت تنسیق تهیه و طراحی شده آبشخوار می‌گیرد.

جایگاه برنامه‌ریزی در فعالیت‌های مدیریت

فعالیت‌های مدیریت و به دنبال آن سطوح برنامه‌ریزی از نظر تأثیری که در حوزه‌های الوان دایره به جای می‌گذارند می‌تواند به گونه‌های مختلفی طبقه‌بندی شود. اغلب دشواری‌هایی که در راه تهیه و تدوین برنامه‌ریزی و در راه کامیابی اجرای برنامه‌ها حاصل می‌شود به سبب عدم آگاهی از آشیانه برنامه‌ریزی در فعالیت‌های متنوع مدیریتی است. نشیم برنامه‌ریزی را در فعالیت‌های مدیریتی می‌توان به صورت ذیل نشان داد:

  • تصدی سازمان
  • اهداف سازمان
  • راهبردهای سازمان
  • سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سازمان
  • روش‌ها و دستورالعمل‌های سازمان
  • برنامه‌های سازمان

ماموریت‌ها

هر مؤسسه و هرگونه عمل سازمان‌یافته دارای یک تصدی اصلی و غرض نهانی است. در هر نظام مدنی جمعی مؤسسات بخش خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی دارای یک وظیفه اساسی و عملکردهایی هستند که از سوی جامعه به آنها محول می‌گردد. عهده دار دانشگاهها، آموزش و پرورش جوانان، دادگاهها اجرا و تفسیر قوانین و کاربرد آنها در موارد توفیر و یک تولیدکننده خاص تهیه، تولید و توزیع یک کالا به خصوص در جامعه است. این هدف اساسی با گام محرومیت نفی و ایجاب ربایش گرفتن در راستاهای روشن و مشخص، تعیین هدفها و خرده‌هدفها، تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی به دست می‌آید.

هدف‌ها

هدف‌ها مقاصد و آماج آخرین فعالیت‌های یک سازمان هستند که آهنگ و تلاش‌های دایره به سوی آنها است. هدف‌ها نقطه آخرین همه برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت رتق وفتق هستند که با اجرای آنها هدف دائره تحقق می‌یابد. عهده دار یک تنسیق هدف‌های آن را مشخص می‌کند.

راهبردها

این واژه به معنی طرح‌های بزرگ در مدیریت به کار گرفته می‌شود و چهارچوبی برای هدایت قلمرو گسترده‌ای از كنش ها مانور یک دائره است. راهبردها برنامه‌های کلی عمل و به کار بستن منابع تنسیق برای كسب پناه دهی تصرف به هدف‌های تنسیق است. راهبردها به گونه دقیق نشان نمی‌دهند که چگونه یک دائره به هدفهایش دست می‌یابد. این کار به عهده شمار زیادت از برنامه‌های بزرگ و کوچک عملیاتی انتظار می‌رود. راهبردها چهارچوب‌های کلی برنامه‌ها را مشخص می‌کنند. در حقیقت راهبردها چهارچوبی برای رهبری فكر سودا احتیاط به سوی عمل را فراهم می‌آورند.

سیاست‌ها

سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، بیانیه‌ها، گزاره‌ها، تفاهمات رهبری دایره است که برای حل امور در درون اداره اندیشه‌ها، اعمال و راهکارها را هدایت می‌کنند. خط‌مشی‌ها قلمرویی را که در آن یک تصمیم باید گرفته شود روشن می‌کنند. آنها در حقیقت راهنمای تصمیم‌گیری امور در درون رتق وفتق هستند.

روش ها و دستورالعمل‌ها

شیوه‌های مشخص انجام کارهای معینی هستند که از سوی راه اندازی صادر می‌شوند. روشها و دستورالعمل‌ها راهنمای عمل هستند نه راهنمای اندیشیدن. آنها وضعیت انجام یک تكاپو مشخص را از سوی راه اندازی تعیین و تکلیف می‌کنند. خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌ها در هر بخشی از یک تنسیق و در امور جاری یافت می‌شوند و برای یکپارچگی و انسجام امور به منظور اجرای سیاست‌های عملی برای تحقق اهداف موسسه تهیه و ابلاغ می‌گردند.

برنامه‌ها

برنامه‌ها مجموعه‌ای است از هدف‌ها، خط‌مشی‌ها، روش‌های کار، منابعی که باید به کار بسته شود. گام‌هایی که باید برداشته شود و روابطی است که بین عناصر ضروری که برای انجام یک عمل مشخص و تعریف شده نیاز است درست می‌شود. برنامه‌ها می‌توانند بلندمدت باشند و در طول چند سال انجام گیرند یا برنامه‌های کوچکی باشند که از سوی مدیریت یک بخش از جمله بخش روابط عمومی در فاصله یک هفته یا چند روز انجام می‌گیرند. یک نقشه کلی و بلندمدت لزوماً ثروتمند چند پروگرام کوتاه مدت، کمکی و فرعی است. برنامه‌های کوچک به گونه شگفت انگیز ساده هستند و برخی از مراحل برنامه‌ریزی در آنها به آسانی صورت نمی‌گیرد یا حتی به دلیل سادگی و کوچکی برنامه پاره‌ای از فرایندهای برنامه‌ریزی حذف می‌شوند.

مطلب پیشنهادی

آینده اکوسیستم استارت آپی ایران

آینده اکوسیستم استارت آپی ایران

برای بررسی آینده اکوسیستم استارت آپی ایران ابتدا باید این نکته‌ را بررسی کنیم که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *