خانه / مقالات CMSها / آموزش جوملا / مبانی اولیه طراحی سایت با جوملا
مبانی اولیه طراحی سایت با جوملا
مبانی اولیه طراحی سایت با جوملا

مبانی اولیه طراحی سایت با جوملا

برای اینکه بتوانیم راه مناسبی برای طراحی وب سایت اتخاذ کنیم باید با ابزار بسیار زیادی در این مرحله استفاد کنیم و سایتی مناسب و استاندارد را طراحی کنیم. مشخصا هر فردي پنداشت و جهت خاصی به کاري که میخواهد ارتكاب دهد دارد اما براي خود من یادگیري طراحیسایت هیچ کدام از اینها نیستی و بود . اولیه سایتی که به حركت درآوردن به نقشه كشی آن شدم براي کالاهایی بود که از تایوان نبیه نموده بودم در آن حین به هر شرکتی براي نقشه كشی  مراجعه میکردم با رقم هاي اخترشمار ذایع میشدم لذا تصمیم گرفتم خودم دست بکار بشم و یک را طرح ریزی کنم . مع الاسف کمبود ماخذها و نیستی یک راهنماي مطلق وقتبسیاري از من گرفت که نهایتاً به این اولاد رسیدم کاش هم بدو این سایت را داده بودم کسی براي من طراحی میکرد. در ادامه در آموزش جوملا در مورد مبانی اولیه طراحی سایت با جوملا بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مبانی اولیه طراحی سایت با جوملا

چرا که بورس مهلت از دست رفته در طول زمانی که براي مدل سازی سایت گذاشته بودم بسیار بسیار از مبالغی که براي طراحی سایت هیئت نهج وجد نظر به من قول بودند شد . اما نقشه كشی این در علت شد تا به این کار علاقمند شومکه تا به امروز دنباله مفقود ضال است . یادگیري نگارگری برنامه ریزی وب یک فرآیند بی وقفه است لذا هرگز باید دوام یابد ، شما حتیاگر اتابك طرح ریزی وب هم باشید باز هم به تب نوبه خود نو اول راه یادگیري هستید .

اگر قصد دارید یک نقشه كشی کنید مطالعه این کتاب مواخذه و پاسخ به این فقر شما است . اما این نکته بی بزرگی ترینمسئله براي نقاش طرح كننده شدن شما است ! قبل از هر چیزي شما باید محسوس نماییدکه نادره عبرت اعجاز بود  شما چه خواهدپاسخ به این مسئله وجه تعامل شما با کاربرانتان را فاحش مینماید . بازهم راهبرد ها ، مضامین و امکانات موردنیاز براي هرچه بهتر بودن ابن تعامل را مشخصمینماید .

مشخص ارائه هدف وب سایتی که میخواهید مدل سازی نمایید مهمترین پاس طرح ریزی آن وب  است . ازخودتان پرسش نمایید سایتی که انتظار دارید تا آن را طراحی نمایید .چه مخاطبانی را هدف اسكان میدهد ؟علائق آن مخاطبان  شما چیست ؟انتظارات مخاطبان شما از یک سایت برطبق با سلائق شان چیست ؟

براي آنکه سلائق مخاطبان را برآورده نمایید چه امکاناتی نیاز بی نوایی دارید تا در وب  خود جنبه نمایید ؟رقباي شما از چه امکاناتی عبدالجنه بنده اند به نظر من اگر بتوانید به دقت و با وارسی به این سئوالات جواب اجابت دهید ازاصل سایت موفقی خواهید داشت چرا که هرچقدر هم طیف مخاطبان شما داراي عرض کمی شمه باز هم مخاطبان زیادي خواهید داشت . به تكلم دیگر تمرکز بر یک پیرو کوچک بغایت بهتر از تمرکز بر یک طایفه نا متنهاهی است چرا که هر چقدر هم سایت شما کاملباشد و هر چقدر هم سعی نمایید تا تمام سلائق را در سایت خود پوشش دهید باز هم نخواهید توانست نظر همگان را جلب نمایید .
مبانی اولیه طراحی سایت با جوملا
در ازخودگذشته از حالات نیز هدف از نقشه كشی یک سایت ارمل علم رسانی است به نشانی حی ممکن است شما رغبت داشتهباشید تا ارمل محصولات شرکت خود را در اینترنت به نشان دادن گذارید . در همین حال اشتباهی که بیشتر طراحان مرتکب میگردند كاربرد بیش از حد از پیدایی هاي بصري است که افزون بر سنگین شدن صفحات وب داعیه وازدگی مخاطب میگردد . در این کتاب سعی شده است تا علاوه بر درس ، فدایی از اصول نگارگری برنامه ریزی  هاي داینامیک نیز توضیح داده شود .براي نگارگری برنامه ریزی  به چه چیزي نیاز دارم ؟زمانی که هدف خود را فاش نمودید وعده اي فرا میرسد که نیاز بی نوایی هاي سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در حالت نظر خود را سنجش مینمایید . بیش خوشحالیم که به معرفت دانایی شما برسانیم مدیریت ناف دل مركز جوملا ۲٫۵ پاسخی به همه احتیاج هاي شما میباشد .

خوشبختانه و یا بدبختانه این دستگاه سروسامان دادن زهدان مضمون در ایران داراي پشتیبانان زیادي است که از این نظر قوي ترینسیستم محافظت در بین دستگاه هاي راندن محتوا را دارد . کلمه جوملا از یک کلمه سواحلی به لفظ تمام و یا جزئتمامت و یا همه چیز در کنار هم گرفته شده است . قصد نداریم وقت شمارا با روایتگر نشان دادن تذكره این نظام سامانه تمشیت :اسم اداره ناف دل مركز بگیریم و به این نکته اکتفا مینماییم که جوملادر عنفوان همچنین مامبو بوده است و سپس یک خلق از این تیم جدا شده و كپی امروزی مامبو را به نام جوملا منتشر نمودند که تا به امروز فرایند رفاه و خرابی و تکامل آن امتداد مفقود ضال است .

مطلب پیشنهادی

اشکال تزریق SQL به جوملا

اشکال تزریق SQL به جوملا

در انتهایی به روز رسانی امنیتی ترویج شده به خاطر دستگاه سروسامان دادن حایز جوملا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *